Ars Poetica
Kategóriakisokos
Világjáró
Mókasarok
Egészségedre!
Művészetek
Világképek
Én írtam!
Kapcsolatok
Olvasd el!
Bendőboldogítók
Eszembejutások
Idézetek
Figyelemre méltó
Tudományfalatkák
Linkveteményes
A te cikked
Üzenet


Kövess minket a Facebookon!
Sign up to sleepertree.com and Adopt a tree!

Egészség az egésztelenséggel szemben

Az ahogyerzed.hu kicsiny szerkesztőcsapatában elhatároztuk, hogy állandó, külön linkkel ellátott cikkek kihelyezését is támogatjuk olyan projektekre vonatkozóan, melyek az ember életére komoly hatással vannak. Ennek első darabja a regeneráció titkaira felhívó írás, melyből többé-kevésbé kiderül, hogy a fejlett nyugati orvostudomány miért nem lép egyről a kettőre bizonyos betegségekkel kapcsolatban. A komplett segítségnyújtás céljából egy szakértő telefonszámát és egy email-es elérhetőséget is megadtunk. Olvasd el figyelmesen az alább leírtakat kedves látogató és ha kérdésed merül fel, ne habozz: ragadj billentyűzetet vagy tárcsázz...

Mi a regeneráció?

Úgy tűnik, mintha beteg lenne az általunk ismert "nyugati" egészségügy. Fejlettebb piacgazdaságokban az elmúlt 50 év alatt emelkedett ugyan a népesség átlag életkora, ám az is látható, hogy egyre több a beteg-betegeskedő ember. Tovább élünk, mint 50-100 évvel ezelőtt de egyre gyakoribb a krónikus, degeneratív betegség, mely leküzdésére egyre kifinomultabb terápiákat alkalmazunk, s egyre drágább gyógyszereket szedünk.

S miközben egy-egy járvány vagy vírus veszélyei miatt aggódunk, elfeledkezünk róla, hogy e nyavalyák pusztításainál nagyságrendekkel több ember hal bele kórházi kezelésekbe, az egészségügyi személyzet tévedéseibe, a gyógyszer túl- vagy félreadagolásaiba, a mellékhatásokba. Magyarországon a gyógyszerszedésnek évente kimutathatóan 3-7 ezer ember esik áldozatául!

Nem beszélve korunk "nyugati" egészségügyi rendszerének horribilis s egyre emelkedő költségeiről: az egészségügy finanszírozása a csőd szélére sodorta számos ország államháztartását.

A nyugati egészségügy válságának oka leginkább az, ami hiányzik belőle. Hiányzik belőle az a gyengéd, az embert és az emberi szervezetet egységes egész rendszernek tekintő gyógyítási szemlélet, amely ellensúlyozná a nyugati gyógyászat drasztikus módszereit.

A kínaiak-s ebben nincsenek egyedül az ősi kultúrák között- ezt, a szemléletet követték hosszú időn keresztül. Megközelítésüknek, némiképpen leegyszerűsítve, a regeneráció nevet adták-ami a "forráshoz való visszatérést" is jelenti. S bár sok régi kultúrában fellelhetjük az ősi, az eredeti tiszteletét, a kínaiak ezen a téren ma is élen járnak. A kínaiak és a nyugati társadalmak egészség-filozófiája közötti különbséget akkor érthetjük meg, ha visszamegyünk az időben néhány évszázadot. Az egészség megteremtéséhez sok út vezet. A kínaiak is ráléptek egy útra, a nyugati ember is rálépett egy útra-de a két út gyökeresen eltér egymástól. Ideje újraegyesíteni ezt a két utat!

Egy ősrégi vita

Gondolatban forgassuk vissza az idő kerekét kb. 2500 évvel, az ősi görögök koráig. Hippokratész azzal a gondolattal állt elő, hogy az emberi szervezet rendelkezik saját gyógyító erejével, amelyet Ő physis-nek nevezett el. Az Ő elképzelése szerint az orvos feladata a belső gyógyító erő életben tartása, megőrzése volt.

Hippokratész egyik kortársa, Demokratész viszont ellentétes véleményen volt. Ő azt a nézetét hirdette, hogy az emberi szervezet nem más, mint apró részecskék bonyolult halmaza (ezeket, a részecskéket Ő "atom"-oknak nevezte el). S mivel egy apró részecskének- s ne feledjük: szerinte az ember mindössze apró részecskékből összegyúrt lény- nem lehet "gyógyító ereje", így az emberi szervezetnek nem lehet saját gyógyító ereje.

A két ellentétes filozófiai irányzat a "vitalizmus" és az "atomizmus" néven vált ismertté, s a kettejük közötti ideológiai harc, azóta is tart.

Modern korunk irányadó nyugati gyógyászata is ebből a vitából fejlődött ki azt követően, hogy az első orvosok "atomistáknak" kiáltották ki magukat. Egyikőjük, egy bizonyos Dr. Benjamin Rush (aki az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláírója volt 1776-ban), így foglalta össze a "modern" gyógyászatról alkotott nézetét: "Noha az orvosok elméletileg a természet szolgái, a gyakorlatban azonban a ők a természet urai….Ahelyett, hogy arra várnánk, hogy a természet hosszas folyamat során eltávolítsa az emberi szervezetből a feltételezhetően kóros anyagot, a gyógyítás ügyét művi úton ki kell venni a természet kezéből."

Azóta is ez a nyugati gyógyászat célja. A különböző gyógymódok hivatottak helyettesíteni a szervezet természetes gyógyító erőinek működését. Rákot nem a szervezet küzdi le, hanem a kemoterápia. A baktériumokat nem a szervezet pusztítja el, hanem az antibiotikumok. A szervezet kémiai háztartásának egyensúlyát vegyszerek (pl. inzulin, kortizon, stb.) szabályozzák, s nem maga a szervezet. Ha jól megnézzük a legkülönfélébb orvosi terápiákat, azt tapasztalhatjuk, hogy mindegyikben van egy közös vonás: az orvos a természetnek parancsoló úr, akinek megbízatása az, hogy a természettől átvegye a gyógyítás szerepét.

Bonyolult helyzet - a szervezet ellenáll

Ebből az alapállásból fakad, hogy számos betegségnek és halálnak az oka maga a kezelés. Az orvos a maga tudatos elméjével olyan felelősséget vállal magára, amelyet eredendően a génjeink hordoznak. S minél több ismeretet szereznek az orvosok, annál komplexebb, összetettebb módon igyekeznek magukra vállalni ezt a felelősséget.

De még a legragyogóbb, leginkább felkészült orvosi elme sem képes olyan rafináltan, érzékenyen cselekedni és gondolkozni, mint a gének. Ha a szervezetnek egy vegyületre van szüksége, akkor a hiányzó molekulát a gének megadják neki akkor s úgy, amikor és ahogyan az szükséges. Az orvos ezzel szemben- miután átvette a szervezettől ezt a felelősséget- szervezetünk igényeit pontatlan mérésekkel (pl. vér és vizelet-vizsgálatokkal, stb.) igyekszik meghatározni, majd naponta többször adagolt vegyszerek nagy dózisaival igyekszik helyreállítani a belső egyensúlyt. Nyilván óriási a tévedések lehetősége.

Ám van még egy ennél súlyosabb probléma. A nyugati gyógyászat feltételezi a szervezetről, hogy passzívan és hálásan fogadja ezt a vegyszeres beavatkozást. De nem ez történik, hanem pont az ellenkezője! A szervezet megpróbál ellenállni ennek a mesterséges külső beavatkozásnak, s ez az ellenállás, idővel, ellenkezőjére fordítja az adagolt gyógyszerek hatását.

Például a légutak megtisztítását célzó szerek tartós használat esetén újbóli akut, elzáródásokat okoznak. Az antibiotikumok idővel éppen a baktériumokat erősítik, miközben elnyomják a szervezet immunrendszerét. A kemoterápia a ráksejtek ellenállását váltja ki, s ezzel a rák sejtek megerősödéséhez vezet. Az inzulin bevitel ellustítja a hasnyálmirigyet, amely válaszképpen egyre kevesebb inzulint termel spontán módon- a rendszeres inzulin-bevitel egyébként az egészséges emberből is, cukorbeteget csinál.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szervezet folyamatainak gyógyszeres befolyásolása eleve helytelen. Nem! Nem helytelen. De eredményei korlátozottak. Akut és traumás helyzetekben, amikor magát az életet fenyegeti a veszély, a gyógyszerek stabilizálhatják szervezetünk állapotát, és segíthetnek a halál elkerülésében. De a gyógyszerek nem képesek hosszan tartó krónikus betegségek megszüntetésére, mint ahogyan arra sem, hogy egészséges állapotot hozzanak létre a szervezetben. Sőt- ha bármilyen esetben túladagoljuk őket, éppen hogy betegséget és halált teremtünk velük.

Ha krónikus betegségről beszélünk, vagy egész egyszerűen csak egészségesebbek akarunk lenni, egészen más módszereket kell alkalmaznunk. Arra a bizonyos másféle, a nyugati gyógyászatot kiegészítő, avagy a szervezetet kiegyensúlyozó szemléletre van szükség, amelyre korábban utaltam a kínaiakkal kapcsolatban. Ez a szemlélet pedig a regeneráció filozófiája!

Összpontosítsunk az egészség alapelveire!

A regeneráció alapvetően abban különbözik a gyógyítástól, hogy semmi köze sincs a betegségekhez. A betegséget a nyugati orvoslás úgy igyekszik kezelni, hogy először nevet ad neki, majd keres egy specifikus gyógymódot. Ezt nevezzük a gyógyászatban a Speciális Etiológia Elméletének: minden betegség, mint különálló egység létezik, a maga sajátos okával és egyedi gyógymódjával. Mindkettő (mármint az ok és a gyógymód) egyaránt a szervezeten kívül található.

A regeneráció elve ezzel szemben azt tanítja, hogy nincsenek specifikus betegségek, csak a szervezet belső gyengeségei léteznek, amelyek általában helyreállíthatók.

A gyógyító képesség erősítése

A szervezet gyógyító képességének erősítéséről sokat tanulhatunk a kínaiaktól. Hippokratészhez hasonlóan az ősi kínaiak is hittek a szervezet saját belső gyógyító erejének létezésében. Míg ezt Hippokratész physis-nek, addig a kínaiak csí-nek nevezték. Gyógyításaik célja az volt, hogy felszabadítsák, s megerősítsék a csí-t oly módon, hogy helyreállítják a szervezet sokféle ellentétes erői között fennálló egyensúlyt. A csí erősítésével helyreállítják a szervezetet, ezzel az irányítást visszajuttatják a szervezet egészségének forrásához, ami maga a szervezet.

Az évszázadok során a kínaiak mindig ezt az alapelvet tartották szem előtt. Miközben mi, nyugatiak, az ősi görögöktől átvett atomizmus tudományosan tiszteletre méltó filozófiáját követtük egészen annak korunk technikailag kifinomult kiteljesedéséig, addig a kínaiak türelmesen és következetesen alkalmazták a csí megerősítésének elveit. A kínaiak gyógyító elveit mára számtalan nyugati tudományos kutatócsoport vizsgálta és alkalmazza. Egy alkalommal az University of Texas tudósai vizsgálták két kínai növény rákellenes hatását. Jelentésüket a Cancer(Rák) című tették közzé, s ezt mondták:

"E jelentés azt tárgyalja, hogy a két vizsgált növény figyelemre méltó mértékben javította az immunrendszer T-sejtjeinek a működését. Az egyik növény tíz vizsgált páciensből kilencnek az esetében újból beindította a T-sejtek funkcióját. A másik növényből készült kivonat hasonló módon javította a vizsgált 13 beteg közül kilencnek az immunrendszerét. Az immunrendszer helyreállítása egyértelmű, a vizsgált betegek immunfunkciója a normál egészséges vizsgálati alanyok immunfunkciójával, sőt felül is múlja azokét. A növényekkel végzett előzetes klinikai kísérletek tanúsága szerint e növények hasonló immunválaszt okozhatnak a rákos betegeknél is."

A jelentés egyébként téved, amikor ezeket a növényeket "gyógyhatású növényeknek" nevezi, hiszen itt nem gyógyító hatású, hanem egészen más elvek szerint működő növényekről van szó. Ezeket a kínaiak "szervrendszer-specifikus élelmiszer növényeknek" hívják, s e növények segítségével a gyakorlatba is át lehet ültetni a regeneráció filozófiáját.

Szervrendszer-specifikus élelmiszer növények

Az elmúlt évezredek során a növényeket Kínában három kategóriába sorolták:

Először is, a különböző növényeket hosszú távon tapasztalható hatásaik alapján különböztették meg.
1. Mérgező növények specifikus, rövidtávon észlelt hatással vannak a szervezetre, de alkalmazásuknál nincs sok tere a tévedésnek, hiszen szakszerűtlen felhasználásuk legalábbis a beteg állapotának gyors és erőteljes romlását okozza.
2. Gyógyító hatású növények ugyancsak viszonylag rövidtávon idéznek elő specifikus változásokat a beteg állapotában. Használatukkor tágabb tere van a tévedéseknek, de huzamos időn keresztül való alkalmazásuk ellenkezőjére fordítja a kezdetben tapasztalt jótékony hatásokat.(A kínaiak gyógyító célú, ill. mérgező növényei játsszák azt a szerepet, amelyet a mi nyugati gyógyászatunkban a gyógyszerek töltenek be.)
3. Az élelmi célú növények széleskörű általános javulást idéznek elő a páciens állapotában, használatukkor gyakorlatilag kizárhatóak a tévedések (ami azt jelenti, hogy ezek a növények szinte bármilyen mennyiségben fogyaszthatók), s az ember élete végéig fogyaszthatja őket anélkül, hogy káros hatással lennének a szervezetre.

Ezen kívül, a kínaiak aszerint is megkülönböztették a növényeiket, hogy mely szervrendszereket táplálták. Voltak növényeik, amelyek a keringési rendszert táplálták, mások az immunrendszert, megint mások az emésztést, s így tovább. A kínaiak arra is rájöttek, hogy nagyban megnövelhetik e növények jótékony hatásait, ha megfelelő arányban összekeverik őket. Így bizonyos növényekből meghatározott célokra növényi keverékeket, formulákat alakítottak ki. E formulák használatával az egyes növények jótékony hatásait jelentősen sikerült megnövelniük, s csökkenteni tudták az esetleges mellékhatásokat is. E keverékek a testünkbe jutva könnyen, gyorsan felszívódnak az egyes szervrendszerekben, erősítve és táplálva azokat.

Megoldás: Regeneráció

Ha érdekelnek további részletek a természet regenerációs képességével kapcsolatban és valódi megoldásra vágysz, akkor írj egy emailt az alábbi formulán, vagy hívd a 06-70-389-7223 számot!

Címzett:
Név:
E-mail:
Üzenet:
 


© 2007 ahogyerzed.hu
Design, programozás: www.kasso.hu
Az "Ahogy Érzed" koncepció, artwork,
karakterisztika, felépítés, stílusjegy
© 2003-2016 Delta Broker Internet Kft.Aktuális (video):
Ahogyérzed.hu az m2 Kultúrház című műsorában.
(DivX codec)
Legfrissebb írások:
El Camino de Santiago
2013-as év, a Voice, a húsevés&a történelem titkos összefüggése
Reinkarnációs szerződés
Napfényes Fesztivál
Láthatatlan kertek (a szeretet kertjei)
10 milliószoros napok 2012-ben
2012 - a döntés éve
A Boldogság mint az élet nagy kérdése
Karácsonyi készülődés önismereti térrendezéssel
SZERESS
2012 - Müller Péter gondolatai a változásokról
Sok kicsi harmadjára is
Where the hell is Matt Budapesten!
Elmeszülemények a boldogságról
Semmi sem olyan jó és semmi sem olyan rossz, mint...
Az igazi kincs
Lehet, érdemes és jó egészségesen élni!
Örökre, egyet szeretni?
Gondolatok a párkapcsolatról
Nincs visszaút
Linkek:
Ahogy Érzed... 396 nap alatt a Föld Körül
360 fok bringa
Ahol a malac nem túr
Áron világ körül vitorlázik
AnyagiFüggetlen.com
JÉ! India
Mindjárt ott vagyunk!
A másfél éves nyár
Zizi kalandjai
Panamainfo.hu
Roland szabadlábon
Optimista Klub
Juci útja
Suutari Központ
Könyvtáros Testvér jótanácsai
Szponzorok:
F1hírek.hu