Ars Poetica
Kategóriakisokos
Világjáró
Mókasarok
Egészségedre!
Művészetek
Világképek
Én írtam!
Kapcsolatok
Olvasd el!
Bendőboldogítók
Eszembejutások
Idézetek
Figyelemre méltó
Tudományfalatkák
Linkveteményes
A te cikked
Üzenet


Kövess minket a Facebookon!
Sign up to sleepertree.com and Adopt a tree!
Nyitóoldal » Világképek » 2013-as év, a Voice, a húsevés&a történelem titkos összefüggése

2013-as év, a Voice, a húsevés&a történelem titkos összefüggése

Paeli Suutari, 2013. február 20. szerda

Butaság volna részünkről azt állítani, hogy az orrszarvú fontosabb vagy jobb, mint a zsiráf vagy az antilop. Azt sem mondhatjuk ép ésszel, hogy a gepárd sokkal jobb ragadozó, mint az oroszlán, csak azért, mert gyorsabban képes futni. A minőségek nem "jobbak" vagy "rosszabbak", hanem egyszerűen MÁSOK. Nem egymás alá és fölé kell rendezni őket, hanem egymás MELLÉ.

Megnéztem mindegyik magyar tehetségkutató műsort a neten, és az egyikben nem véletlenül érezte rosszul magát Caramel (szegényke), hogy nem tudott egy ideig dönteni, és a legszívesebben nem is döntött volna. Érezte Ő, hogy itt valami nem stimmel… belül érezte, hogy csapdába csalták ezzel a műsorral, amelyben egy nagyon fontos alapelvet kell megsértenie… A minőségek ugyanis nem "jobbak" vagy "rosszabbak", hanem egyszerűen MÁSOK. Nem egymás alá és fölé kell rendezni őket, hanem egymás MELLÉ. Hogyan is lehetne eldönteni egy ilyen kérdést, hogy "Mozart vagy Bach volt jobb zeneszerző?", amikor egyszerűen csak MÁSOK voltak, és a maguk területén mindketten zseniálisat és pótolhatatlant alkottak. Azt sem lehet eldönteni, hogy Rembrandt vagy Kandinszkij volt jobb festő, és azt sem, hogy egy fenyőfa vagy a tölgyfa jobb-e. FONTOS alapigazság, hogy mindegyik jó. Éppen az a jó bennük, hogy mások, és ez által színesebbé teszik a világot! Bármelyik nélkül szegényebbek volnánk. Azt sem lehet eldönteni, hogy a piros vagy a kék szín szebb! Milyen volna egy olyan világ, amelyben minden zöld lenne? Zöld lenne a napfény, zöld lenne az ég, és zöld lenne minden virág, minden épület és minden gyümölcs… Egy tehetségkutató műsornak, nem az az emberi önkényesség kellene a célja legyen, hogy eldöntesse az emberekkel, melyik a "jobb" énekes, hanem az, hogy egy rakás tehetséget felfedezzen, amelyek "a másként tökéletesség" színes világát jelenítik meg, a nézők legnagyobb örömére. Ha a műsor csak egyetlen győztesnek ad minden jutalmat, akkor azt az intoleráns értékrendet képviseli, hogy csak egynek, "a legjobbnak" van joga a jutalomra és ez által a túlélésre. A többiek nem méltóak rá. A többiek nem képviselnek elég értéket. Nem elég jók.

Nem ismerős ez a gondolkodási és ítéletalkotási MINTA valakinek?! Esetleg a történelemből??

Bizony… ugyan ez az ítéletalkotási minta az alapja MINDEN KIREKESZTŐ GONDOLKODÁSNAK, AMELY A TÖRTÉNELEM SORÁN NÉPIRTÁSSAL VÉGZŐDÖTT, AMIKOR EGY MINŐSÉGET EGY MÁSIK MINŐSÉG FÖLÉ AKART HELYEZNI! Nézzük csak meg ismét: "csak egynek, a legjobbnak van joga a jutalomra és ezáltal a túlélésre. A többiek nem méltóak rá. A többiek nem képviselnek elég értéket. Nem elég jók." - így pl. szavazzuk meg, hogy holnaptól a "bennszülött" minőségű emberek nem járhatnak azon a járdán, amelyen mi dél-afrikai keresztény fehérek. Mi vagyunk az "a minőség", amelyiknek több joga van. A fehérek ugyan ezt gondolták az indiánokról is, az európai katolikusok az amerikai bennszülöttekről, a többi keresztény felekezetről (eretnekek) és a muzulmánokról, a nácik a zsidókról, a cionista zsidók a palesztinokról, a bolsevikok a mensevikekről, az angolok és a franciák az összes gyarmati népekről, akiket leigáztak.

Ennek a gondolatnak, hogy "csak egynek, a legjobbnak van joga a jutalomra. A többiek nem méltóak rá. A többiek nem képviselnek elég értéket. Nem elég jók." - így ragadható meg a lényege: emeljünk ki egyetlen "minőséget", jutalmazzuk kizárólag azt az egyet, és EZÁLTAL értékeljünk le minden mást. Ezután már csak azt kell elintéznünk, hogy a mi népünk higgye azt, hogy a többieknél JOBB, ÉS HOGY TÖBB JOGA VAN (mert ugyebár nekik "adatott"), és lehetőleg népünk Szent Könyvébe se felejtsük el beleírni, hiszen nagyon fontos, hogy legyen Isteni tekintélye e gondolatnak. Máris készen van az emberi történelem tömegmészárlásainak forgatókönyve, amely ebből egyenesen következik. Ezt gondolták magukról a vikingek, a mongolok, a törökök, a spanyolok, a zsidók, a Római Katolikus Egyház, a szászok, a spanyolok…stb… hosszan sorolhatnánk. (Arról most nem is beszélve, hogy szívesen gondolkodnak így a politikai pártok is…)

A XXI. század elején, ennyi történelmi tapasztalat birtokában tényleg ott kell tartanunk nekünk magyaroknak is, hogy SMS-ben szavazzuk meg, hogy "Mozart vagy Bach volt jobb zeneszerző"?? Attól lesz "jobb", mert többen szavaztak valamelyikre?

Ha a történelem nem volt elég jó iskola nekünk, akkor tanuljunk hát az Élet megoldásait megfigyelve. A TERMÉSZET UGYANIS TÁMOGATJA A SOKSZÍNŰSÉGET, AZAZ A KÜLÖNBÖZŐ MINŐSÉGEK EGYMÁS MELLÉ RENDEZÉSÉT. Butaság volna részünkről azt állítani, hogy az orrszarvú fontosabb vagy jobb, mint a zsiráf vagy az antilop. Azt sem mondhatjuk ép ésszel, hogy a gepárd sokkal jobb ragadozó, mint az oroszlán, csak azért, mert gyorsabban képes futni. Valójában még az is csak a mi torz beállításunk, hogy a növények alacsonyabb rendű szervezetek, mint az állatok. Ugyanis igencsak zavarba jönnénk, ha alaposan megvizsgálnánk a ma is élő 3000 éves amerikai óriásfenyőket, és feltennénk a kérdést: hány állat képes fotoszintézissel fényből cukrokat előállítani és 3000 éven keresztül fennmaradni? Látható, hogy csak "az őrült majom", az Ember elvakultságával állunk szemben azon a téren, hogy melyik faj felsőbbrendű…

Ettől a ponttól természetesen nem nehéz eljutni addig a kérdésig sem, hogy MI AZ ALAPJA ANNAK AZ ELKÉPZELÉSNEK, HOGY AZ EMBERNEK JOGA VAN TENYÉSZTENI ÉS LEGYILKOLNI MÁS ÉRZŐ, VÉRZŐ ÉS MELEGVÉRŰ FAJOK, ILLETVE EMLŐSÖK GYERMEKEIT, CSAK AZÉRT, HOGY IZMOKAT ÉS BELSŐSÉGEKET EGYEN? A kérdés azért vetődhet fel teljes joggal, mert egyszerűen ez is csak a fentivel azonos gondolkodási minta, ahogyan a XVI. században és évszázadokig "asszonyállat" volt minden nő, és rabszolgának kellett lennie minden feketének. Igen is JOGOS a kérdés: MÉGIS MILYEN ÁLLÍTÓLAGOS FELSŐBBRENDŰSÉG ALAPJÁN TENYÉSZTI ÉS SÜTI ROPOGÓSRA A "HOMO SAPIENS" MÁS ÉRZŐ FAJOK EGYEDEIT ÉS GYERMEKEIT? Miért öli le a kis bárányokat és a kicsi malacokat az Ember, ha közben elszégyelli magát, amikor jó ízű falatozás közben feltesszük neki a következő kérdést:

MIT SZÓLNÁL AHHOZ, HA A MARKAN-III GALAXIS PLUTAX NEVŰ BOLYGÓLYÁRÓL IDEÉRKEZNE A FÖLDRE EGY MÁSIK FAJ, AMELY FELSŐBBRENDŰNEK TARTJA MAGÁT AZ EMBERHEZ KÉPEST, MIVEL ŐK TELEPATIKUSAN IS KÉPESEK KOMMUNIKÁLNI EGYMÁSSAL, ÉS ÉHSÉGÜK CSILLAPÍTÁSÁRA KETRECEKBEN TENYÉSZTENÉK A GYERMEKEIDET, HOGY LEVÁGJÁK ŐKET 2 ÉVES KORUKBAN A HÚSUKÉRT VAGY AZ AGYUKÉRT?

Ugye ez a verzió már nem tetszik senkinek. Pedig ugyan az a logika: VALAMELY MINŐSÉGNEK (fajnak, művészeti ágnak, vallásnak, művésznek…stb.) TÖBB JOGOT ADNI, MINT MÁSOKNAK, AHELYETT, HOGY EGYMÁS MELLETT ISMERNÉNK EL ÉRTÉKÜKET ÉS JOGUKAT A JUTALOMRA ÉS A TÚLÉLÉSRE. Tudnunk kellene csodálni és elismerni „a másként tökéletesség” értékét. Ezt tanítja nekünk a természet, ahol a sokszínűség mindig is jutalmazva volt az idők kezdete óta. Ennek köszönhető a fajok együttműködésének csodálatos, egymást kiegészítő sokfélesége.

A 2013. évnek arról kellene szólnia, hogy a tehetségkutató műsorok producerei is megértik, aljas húzás pénzt csinálni abból, hogy megjutalmaznak egyetlen művészt, miközben leértékelnek ez által nagyon sok tehetséges fiatalt.

A 2013. évnek arról kellene szólnia, hogy az Ember megérti, milyen elvakult pici porszem a fajok sokaságában, amelyekkel testvériségben kéne élnie, tiszteletben tartva más fajok jogait.

A 2013. évnek arról kellene szólnia, hogy az USA végre kifizetné a jogtalanul visszatartott kártérítési összegeket az indiánoknak, amiért gátlástalanul kirabolta és leigázta Őket, majd törvényt hozat a Kongresszussal arról, hogy soha többet nem fog legyilkolni 1.200.000 civil lakost, ahogyan ezt Irakban megtette.

A 2013. évnek arról kellene szólnia, hogy Kína kivonul Tibetből, és elismeri Tibet önállóságát és függetlenségét.

A 2013. évnek arról kellene szólnia, hogy Izrael nyilvános bűnbánatot gyakorol, amiért - a Balfour-nyilatkozat agyafúrt paktumával - jogtalanul megszerezte "a jogot" Palesztina gyarmatosítására és - saját fajának felsőbbrendűség-tudatát kiélve - mára leigázta Palesztina területének java részét.

A 2013. évnek arról kellene szólnia, hogy a "homo sapiens" a maga "felsőbbrendű" intelligenciájával belátja, hogy óriási baklövést követett el, amikor az egyes fajokat és minőségüket nem egymás MELLÉ, hanem egymás ALÁ rendezte magában és a tankönyveiben, majd a csúcsra emelte önmagát. Az Ember kénytelen lesz belátni, hogy ez az ítéletalkotás HIBÁS modellje, amely arra törekszik, hogy megszüntesse a sokszínűséget és lerombolja a Teremtő eredeti irányelveit, amelyek a Természetben egyértelműen és mindig is A SOKSZÍNŰSÉGET JUTALMAZTÁK. A TERMÉSZETBEN MINDENHOL MINDEN FAJ CSODÁLATOSAN ÉRTÉKES. Az Embernek – legkésőbb a kihalása előtt - fel kellene ismernie, hogy nem a "vagy-vagy", hanem az "és-és" a helyes gondolkodási modell, ha minőségekről van szó, hiszen „minden virág tökéletes” (idézet Az utolsó szamuráj c. filmből). Mozart és Bach, Rembrandt és Kandinszkij, növények és állatok és az ember, indiánok és amerikaiak, magyarok és románok, zsidók és palesztin arabok, Római Katolikusok és más vallásúak, orrszarvúak és gepárdok és antilopok és oroszlánok… mind-mind elférnek egymás MELLETT, ha egyik sem akarja önmagát a másik FÖLÉ helyezni. A Teremtő a világot SZÍNESNEK teremtette, és jobban tesszük, ha meg is őrizzük színesnek.

  Üzenet a cikk írójának
  Nyomtatóbarát verzió
  Küldje el ezt a cikket ismerősének!


© 2007 ahogyerzed.hu
Design, programozás: www.kasso.hu
Az "Ahogy Érzed" koncepció, artwork,
karakterisztika, felépítés, stílusjegy
© 2003-2016 Delta Broker Internet Kft.Aktuális (video):
Ahogyérzed.hu az m2 Kultúrház című műsorában.
(DivX codec)
Legfrissebb írások:
El Camino de Santiago
2013-as év, a Voice, a húsevés&a történelem titkos összefüggése
Reinkarnációs szerződés
Napfényes Fesztivál
Láthatatlan kertek (a szeretet kertjei)
10 milliószoros napok 2012-ben
2012 - a döntés éve
A Boldogság mint az élet nagy kérdése
Karácsonyi készülődés önismereti térrendezéssel
SZERESS
2012 - Müller Péter gondolatai a változásokról
Sok kicsi harmadjára is
Where the hell is Matt Budapesten!
Elmeszülemények a boldogságról
Semmi sem olyan jó és semmi sem olyan rossz, mint...
Az igazi kincs
Lehet, érdemes és jó egészségesen élni!
Örökre, egyet szeretni?
Gondolatok a párkapcsolatról
Nincs visszaút
Linkek:
Ahogy Érzed... 396 nap alatt a Föld Körül
360 fok bringa
Ahol a malac nem túr
Áron világ körül vitorlázik
AnyagiFüggetlen.com
JÉ! India
Mindjárt ott vagyunk!
A másfél éves nyár
Zizi kalandjai
Panamainfo.hu
Roland szabadlábon
Optimista Klub
Juci útja
Suutari Központ
Könyvtáros Testvér jótanácsai
Szponzorok:
F1hírek.hu